• Hotline: 0906.110.114

Đồng Minh

Hợp tác cùng phát triển

Bảo hành, bảo trì trang thiết bị PCCC

Ý kiến khách hàng

Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.

Chị Trần Thanh Tâm
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. Đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.

Anh Nguyễn Thái Hòa
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh